Ledige pladser

*MBSR hold i København forår 2021

Sted: Hvidehus, Valbygårdsvej 64 A, 2500 Valby.
Mødedage og tider:
 Mandage fra 3. maj til 21. juni  Mødetid: kl. 17 -19.30. Første og sidste gang en halv time længere.

Hel dag med mindfulness: lørdag d. 12. juni kl. 10-17.
Pris: 
4.500 kr. (dog 5.500 kr. for fradragsberettigede virk.)