Hvad er MBSR?

 

Hvad er Mindfulness MBSR?

”Mindfulness Based Stress Reduction” (MBSR*) er et træningsprogram til forbedring af mentalt helbred, som er udviklet på University of Massachuttets af Dr. Jon Kabat-Zinn i 1979, og som siden har været genstand for intensiv forskning over hele verden. 

I modsætning til de fleste tilgængelige tilbud om mindfulness, så er MBSR-programmet til stadighed underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning.

Det er afgørende for et godt resultat af forløbet, at underviseren har en gedigen sundhedsfaglig og professionel baggrund, samt lever op til de internationale standarder for certificeret MBSR-undervisning.

Hvordan foregår et MBSR-forløb?

Mindfulness Baseret Stress Reduktion MBSR er et videnskabeligt 8-ugers forløb, hvor deltagerne mødes en gang om ugen og bruger 2 ½ time sammen til at træne mindfulness, på dansk ofte kaldet: bevidst nærvær.

Desuden indgår der er en hel dags træning med mindfulness sidst i forløbet. Mellem mødegangene er der hver dag ca. en times træning af de forskellige meditationspraksisser, som du er blevet præsenteret for. Træningen forgår hovedsagelig ved hjælp af lydfiler.

MBSR forløbet kultiverer deltagernes evne til at være bevidst nærværende i nuet. Forløbet indeholder psykoedukation og er først og fremmest et praksisforløb, hvor deltagerne hver især ud fra egne erfaringer opdager de helende kræfter, som vi allerede har, til at være fuldt og helt til stede i hvert øjeblik vi har i livet; og til med venlighed og nysgerrighed at møde, hvad end livet byder os lige nu.

I løbet af 8-ugers forløbet træner du på en venlig og accepterende måde at være med de kropslige fornemmelser, følelser og tanker, som dukker op, som de luftige og evig skiftende fænomener, som de grundlæggende set er.

I MBSR forløbet indgår meditationsteknikker og enkle fysiske yoga øvelser, som her er taget ud af den tusind år gamle religiøse kontekst, som de er udviklet i. Her er teknikkerne tilpasset mennesker i vores vestlige kultur.

Vi kommer undervejs i forløbet til at beskæftige os med, perception, med hvordan vi sanser og fortolker de indtryk, som vi modtager gennem de fem sanser, samt gennem tankerne. Et centralt tema, fordi hvordan vi tolker det oplevede bliver bestemmende for, hvordan vi handler.

Vi bliver bevidste om egne vanemæssige tanke og handlemønstre. Mønstre som også udspiller sig i kommunikation med andre, og som alene ved at vi er bevidste om dem, kan føre til mindre stress i vores interpersonelle relationer.

 

Hvorfor arbejder jeg med MBSR?

I 2004 stiftede jeg for første gang bekendtskab med MBSR-programmet, som dengang kun fandtes uden for Danmarks grænser. Dette har for altid ændret min tilgang til at møde livets vanskeligheder, såvel som dets glæder.

Min drivkraft til at starte arbejdet med at undervise i MBSR byggede på en klar erkendelse af, at der den gang ikke var andre til at gøre dette stykke arbejde, som stadig blev mere og mere efterspurgt.

MBSR-programmet er revolutionerende ved at være tilrettelagt på en sådan måde, at det giver indsigt i og lindring af psykiske lidelser, som stress, angst og depression, samt flere fysiske lidelser. Gennem individuel træning i programmet, udførelse af de tilhørende øvelser og deltagelse i gruppesessioner, tilegner mennesker sig nye redskaber til at takle tilværelsen som sådan og ikke mindst til at møde livets uundgåelige op og nedture med et sind i ro og balance.

Som menneske og som psykolog møder jeg stadig flere – og stadig yngre – helt almindelige mennesker i vores samfund, som oplever store psykiske vanskeligheder. Ikke mindst som følge af de stadig ændrende krav på arbejdsmarkedet, samt ændrede krav i familielivet.

Programmets effekt og bæredygtighed bekræftes igen og igen, når jeg ser hvordan deltagere på det 8 uger lange forløb lidt efter lidt tager redskaberne til sig, og oplever, at de selv har de iboende ressourcer til at hele sig selv, og mærker, at der er en vej fremad.