Uddannelse til lærer i MBSR

Uddannelse til lærer i MBSR

Du kan uddanne dig til selv at undervise i MBSR på Dansk Institut for Mindfulness-MBSR. (DIM) Der er i øjeblikket mulighed for at tage, det som svarer til Modul 1 og Modul 2 på Center for Mindfulness på Århus Universitetsom ved at deltage i et 10 ugers forløb med en undervisningsdag om ugen plus en hel dag med mindfulness. 

Efter de 10 uger kan du begynde at bruge elementerne i MBSR-programmet. Hvis du ønsker det, er det herefter muligt at tage modul 3 på Center for Mindfulness ved Århus Universitet, som kvalificerer dig til at undervise i hele MBSR-programmet som et sammenhængende 8-ugersforløb.

Forudsætningen for optagelse på uddannelsen på DIM er de samme, som gælder på Dansk Center For Mindfulness, Århus Universitet, samt på Center for Mindfulness ved Center for Mindfulness på Brown University, RI, USA.