Hvad er Interpersonal Mindfulness?

Hvad er Interpersonal Mindfulness Programmet?

IMP er et 8- ugers kursus, udviklet i samarbejde mellem Center For Mindfulness, University of Massachusetts, Medical School og Metta Foundation.

Kurset er for tidligere deltagere på 8-ugers MBSR eller MBCT hold og/eller har en stabil meditationspraksis.

Interpersonal Mindfulness Programmet (IMP) er udviklet på baggrund af interpersonel meditationspraksis, som den er kendt fra Insight Dialogue og lagt til rette med særligt henblik på at blive trænet af deltagere, som tidligere har gennemført 8-ugers MBSR eller MBCT forløb og/eller har en stabil meditationspraksis. Idet kursuset bygger oven på deltagernes træning af individuel formel meditationstræning, giver det mulighed for, at deltagerne kan uddybe egen praksis ved at bringe mindfulness mere fuldtonet ind i relation til andre mennesker.

Kurset følger manualen for Interpersonal Mindfulness

Programmet (IPM) blev efter flere års arbejde færdigt i 2013 og samtidig blev det første hold lærere uddannet i august måned på Seven Oaks, Virginia. IMP er udviklet af Florence Melo Meyer, Phyllis Hicks og Gregory Kramer i et samarbejde mellem Center For Mindfulness, University of Massachusetts Medical School og Metta Foundation.

Interpersonal Mindfulness Programmet sætter rammer for at arbejde med stress i vores relationer. Der trænes ikke-dømmende-nærvær i nuet, mental ligevægt og ro,som vi kender det fra formel meditation. Disse kvaliteter integreres i træningen direkte ind i vores relationer med andre mennesker i dialog omkring forskellige udvalgte temaer.  Interpersonal Mindfulnes Programmet indeholder foruden en ugentlig mødegang daglig hjemmetræning. Samt midtvejs i forløbet en hel dag med praksis 

IMP Kurset giver mulighed for at få oplevelsen af at træde ud af vanemæssige mønstre af relationel reaktivitet, samtidigt med, at man befinder sig ansigt til ansigt med en anden person. Ved hjælp af omhyggeligt guidede og tidsbestemte meditationer, som foregår i små grupper, bliver deltagerne i stand til at observere de mentale og følelsesmæssige vaner, der normalt er usynlige for os i strømmen af stressende, eller endog behagelig kommunikation. Idet mindfulness i relationer trænes, fordybes og forankres, opstår der naturligt stille koncentration, indsigt, venlighed og medfølelse.