v/ Psykolog Kit Appelt. Certificeret og uddannet Mindfullness underviser ved University of Massachusetts, USA

Profil

kit-profilInstruktør på MBSR hold psykolog  Kit Appelt er uddannet og certificeret instruktør fra Center for Mindfulness, University of Massachuttets, USA

Kit Appelt er psykolog, medl. af Dansk Psykologforening, uddannet og certificeret som instruktør i MBSR fra Center for Mindfulness (CFM), University of Massachuttets,USA; hun deltager hvert år i træning og videreuddannelse samme sted i form af supervision, kurser samt deltagelse i de årlige 5-dages kongresser i Boston, arrangeret af CFM, UMSS.

Kit har undervist i MBSR forløb siden 2006. Hun har siden 2010 i samarbejde med overlæge Ph.d. Lone Fjorback uddannet og superviseret kommende MBSR lærere og er i dag process supervisor på MBSR uddannelsen på Dansk Center For Mindfulness på Århus universitet. Se profil her

  • Deltog 2006 & 2014 i kursus med Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli: “Mindfulness-Based Stress Reduction in Mind-Body Medicine” i henholdsvis USA og Danmark
  • Gennemførte 2006 Practicum i MBSR med senior undervisere fra CFM: Melissa Blacker og Florence Melo Meyer på Center for Mindfulness, UMSS, Worcester.
  • Gennemførte i 2008 Teacher Development Intensive (TDI) på Center For Mindfulness, USA.
  • Har løbende modtaget supervision hos senior underviser Elana Rosenbaum, Center for Mindfulness, UMSS

Uddannelse i Interpersonal Mindfulness Program (IMP)

Kit deltog i 2013 i USA på det første kursus for undervisere i 8-ugers programmet “Interpersonal Mindfulness”, med Florence Melo Meyer og Phyllis Hicks og har i 2014 & 2015 deltaget i supervisionsgruppe med Phyllis og Florence. Forudsætning for optagelse på kurset som instruktør i 8-ugers programmet i Interpersonal Mindfulness deltagelse er foruden practicum i MBSR solid erfaring med Insight Dialogue.

Kit er blevet undervist i Insight Dialogue af Gregory Kramer på 9-dages retreats i Frankrig(2008), Holland(2009), BCBS, Barre, USA (2010, 2011,2012) samt i Sevenoaks, Virginia(2012). Og har desuden gennemført 14 måneders individuel træning i Insight Dialogue med Gary Steinberg. Hun har desuden siden 2012 deltaget ugentligt i flere online Insight Dialogue grupper, først og fremmest gennem deltagelse i studiegrupper under Whole Life Program.

Træning i buddhistisk filosofi og Psykologi
Kit har mediteret siden 1992 og har i løbet af de sidste 10 år i stadig højere grad fordybet sig i meditation og studier af buddhismen, i studiegrupper og på stilhedsretreats inden for Western Vipassana Tradition.

Blandt andet har hun været på self-retreat i mere end 100 dage på Forest Refuge, Barre, MA med Joseph Goldstein, Kamala Masters og Sky Dawson. Desuden har har hun retreaterfaring fra blandt andet Gaia House med Christine Feldman, John Teasdale og Rob Burbea, samt fra Moulin de Chaves, Vipassanagruppen i Stockholm, og har med stor glæde deltaget i Vinterretreatet 2005 og Sommerretreatet 2006 hos Thich Nhat Hanh i Plum Village, Frankrig. Lakha Lama, Danmark, var i 1998-99 hendes første lærer i buddhistisk filosofi.

I øvrigt
Kit yder supervision til MBSR-lærere samt til studerende under uddannelse til MBSR-lærer.

Holder foredrag om mindfulness og Interpersonal Mindfulness og har forelæst om mindfulness på Folkeuniversitetet.

Kit er medlem af Mindfulnessforeningen.